15:54 28/06/2018

VCBS chính thức trở thành thành viên giao dịch phái sinh tại HNX

Minh Phương

VCBS đã trở thành thành viên giao dịch phái sinh thứ 9 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

VCBS là một trong những công ty đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.
VCBS là một trong những công ty đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 20/6/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có công văn số 966/SGDHN-TTCKPS về việc chấp thuận nguyên tắc thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCBS). Theo đó, VCBS đã trở thành thành viên giao dịch phái sinh thứ 9 của HNX.

VCBS có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Hà Nội cùng 2 chi nhánh, 6 văn phòng đại diện và 3 phòng giao dịch ở các tỉnh thành phố lớn tại Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang,... Thành lập năm 2002, VCBS là một trong những công ty đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trước khi trở thành thành viên giao dịch phái sinh, VCBS được phép thực hiện các nghiệp vụ môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành, tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Năm 2015, VCBS được HNX vinh danh là thành viên tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho thị trường chứng khoán giai đoạn 2005 - 2015 và tiếp tục giữ danh hiệu này cho đến năm 2017.

Các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở giao dịch và đảm bảo yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của HNX.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Các công ty chứng khoán phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của công ty chứng khoán.