15:44 07/02/2017

VCBS thông báo phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Thu Ngân

VCBS vừa công bố phát hành trái riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư vào ngày 15/2/2017

Trái phiếu của VCBS có kỳ hạn 2 năm với mệnh giá 1 triệu đồng.
Trái phiếu của VCBS có kỳ hạn 2 năm với mệnh giá 1 triệu đồng.
Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa công bố phát hành trái riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư vào ngày 15/2/2017. Khối lượng đăng ký tối thiểu là 2.000 trái phiếu tương đương giá trị 2 tỷ đồng.

Theo đó, trái phiếu của VCBS có kỳ hạn 2 năm với mệnh giá 1 triệu đồng. Trái phiếu được trả lãi 6 tháng một lần với kỳ trả lãi đầu tiên là 7,7%/năm.

Các kỳ tiếp theo, lãi suất trái phiếu sẽ được tính bằng 1% + lãi suất tiền gửi trả sau tại Sở Giao dịch Vietcombank- kỳ hạn 12 tháng.

Theo VCBS, thời hạn đăng ký mua trái phiếu từ ngày thông báo tới 11h ngày 13/2/2017. Thời gian nộp tiền từ ngày thông báo tới 16h ngày 15/2/2017.

Sau 3 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại trái phiếu đã phát hành. Sau 1 năm kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đã phát hành.

Do vậy, VCBS tin tưởng rằng, với sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp mà VCBS phát hành lần này, trái phiếu không còn là sân chơi dành riêng cho các tổ chức đầu tư tài chính mà còn mở rộng cơ hội tham gia đến các nhà đầu tư cá nhân.

VCBS cho biết sẽ miễn phí chuyển nhượng trái phiếu.

Thông tin chi tiết:

Bà Quách Thùy Linh - Trưởng phòng Kinh doanh vốn và trái phiếu

Điện thoại: +84 4 3935 1534 (trực tiếp)/Fax:+84 4 39367728
Di động: +84 9 8398 5885/Email: qtlinh@vcbs.com.vn

Ông Trần Hữu Phúc - Trưởng phòng Môi giới


Điện thoại: +84 4 3936 6990 (Ext. 182)/ Fax: +84 4 39366420
Di động: +84 9 8298 2183/Email: thphuc@vcbs.com.vn