07:47 24/04/2018

Vi phạm về đất đai, Chủ tịch huyện Lý Sơn bị kỷ luật

Bảo Quyên

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn đã để xảy ra nhiều sai sót trong quản lý đất đai, dự án, các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Thanh đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình công tác.
Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Thanh đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình công tác.

Ngày 23/4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có Quyết định số 987-QĐ/TU về thi hành kỷ luật Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Thanh vì đã vi phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo Quyết định nói trên, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2015, ông Nguyễn Thanh chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn 4/2014-11/2015 trong việc cho chủ trương triển khai 5 dự án đầu tư, nhưng thiếu kiểm tra, xem xét về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt; việc thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thuê đất không đúng quy định; thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát đối với UBND huyện Lý Sơn để xảy ra một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư công trên địa bàn huyện.

Với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2016, ông Nguyễn Thanh đã thiếu kiểm tra để UBND xãn An Bình, An Hải, An Vĩnh cho thuê đất không đúng quy định; không kịp thời chỉ đạo xử lý 31 trường hợp xây dựng trái phép; cấp giấy phép xây dựng 5 trường hợp thiếu sót về thủ tục.

Ông Thanh cũng đã để xảy ra nhiều sai sót trong quản lý đầu tư một số công trình; trình UBND tỉnh phế duyệt kế hoạch thuê đất năm 2016, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với 4 dự án, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất 7 trường hợp, trong đó trực tiếp ký 2 trường hợp, quyết định cho thuê đất 2 trường hợp không đúng quy định.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi kết luận: Vi phạm của ông Nguyễn Thanh làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của ông Nguyễn Thanh; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Thanh.