08:00 19/07/2017

VIB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017

Thùy Linh

Ngày 18/7/2017, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (mã VIB) đã công bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 chưa kiểm toán

VIB là một trong những ngân hàng thương mại có tỷ lệ chia cổ tức thuộc nhóm cao.
VIB là một trong những ngân hàng thương mại có tỷ lệ chia cổ tức thuộc nhóm cao.
Ngày 18/7/2017, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (mã VIB) đã công bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 chưa kiểm toán. Theo đó, tổng tài sản của VIB đã tăng 10%, vượt mức 115 nghìn tỷ Vđồng. Dư tín dụng đạt 75.686 tỷ, tăng 15,7%, trong đó dư nợ cho vay đạt 69.205 tỷ.

Theo VIB, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng phần lớn đến từ cho vay khách hàng cá nhân với mức tăng hơn 30% so với cuối 2016, thể hiện định hướng tập trung vào phát triển mảng bán lẻ của ngân hàng. Huy động khách hàng cũng tăng tương ứng 15%.

Tỷ lệ nợ xấu của VIB nằm ở mức 2,59%, trong khi ngân hàng tiếp tục mua lại trái phiếu từ VAMC để xử lý thu nợ: Số dư trái phiếu VAMC tiếp tục giảm hơn 20%. Luỹ kế, số nợ mua lại từ VAMC để xử lý đã chiếm gần 50% tổng số dư ban đầu đã bán cho VAMC.

Bên cạnh đó, các chỉ số an toàn tài chính của VIB đều nằm trong giới hạn an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hệ số CAR 11,3%, tỷ lệ cho vay trên huy động LDR 69%, và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn 46%.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 380 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51% kế hoạch năm. VIB dự kiến sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2017. Doanh thu tăng trưởng ở hầu hết các khoản mục chính: thu nhập lãi thuần tăng 23%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 54%.

Cũng theo VIB, chất lượng của danh mục cho vay được kiểm soát tốt, cùng với tốc độ xử lý nợ xấu nhanh chóng đã giúp chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 29% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện khả năng sinh lời của ngân hàng.

Những năm gần đây, VIB là một trong những ngân hàng thương mại có tỷ lệ chia cổ tức thuộc nhóm cao. Năm 2014, tỷ lệ chia cổ tức là 9% bằng tiền mặt và 14% bằng cổ phiếu thưởng. Năm 2015, tỷ lệ chia là 8,5% bằng tiền mặt và 16,5% bằng cổ phiếu thưởng. Năm 2016, ngân hàng đã hoàn tất việc chia 5% cổ tức bằng tiền mặt ngày 5/7/2017, và sẽ sớm công bố thông tin về kế hoạch trả cổ phiếu thưởng.

Đối với hệ thống ngân hàng, việc chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu đều phải có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, dựa trên việc kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, cũng như tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của từng ngân hàng như là tiêu chí bắt buộc.

Vừa qua, ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) và VIB đã có các cuộc thảo luận chiến lược về việc tăng cường hợp tác kinh doanh giữa hai ngân hàng tại Việt nam trong giai đoạn tiếp theo bằng việc, hai bên tiếp tục ký mới một thoả thuận trao đổi năng lực có gía trị nhiều triệu USD với thời hạn 3 năm.

Đồng thời, hai bên ký thoả thuận chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh CBA thành phố Hồ Chí Minh về cho VIB quản lý.

Theo thoả thuận chuyển giao này, toàn bộ cơ sở khách hàng, đội ngũ cán bộ, địa điểm kinh doanh, hệ thống ATM của CBA sẽ được tiếp tục phục vụ, quản lý và phát triển bởi VIB. VIB là ngân hàng nội địa đầu tiên mua lại toàn bộ chi nhánh hoạt động kinh doanh của một ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.