09:54 12/07/2019

VIB: Dư nợ cho vay khách hàng đã tăng 19% trong nửa đầu năm

Minh Vui

Tín dụng của VIB tăng khá nhanh khi cho vay khách hàng cuối kỳ đạt 113.386 tỷ đồng, tăng 19%

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) cho biết, lợi nhuận trong kỳ của nhà băng này tăng trưởng mạnh.

Tổng tài sản VIB tính đến cuối quý 2 vừa qua ở mức 163.856 tỷ đồng, tăng gần 25.000 tỷ trong 6 tháng. Tín dụng của VIB tăng khá nhanh khi cho vay khách hàng cuối kỳ đạt 113.386 tỷ đồng, tăng 19%. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác cũng tăng 48% lên 11.499 tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng đang ở ngưỡng 99.158 tỷ, tăng 16%. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay tính đến thời điểm 31/5/2019 của VIB ở mức 2,3%, giảm nhẹ so với mức 2,6% cuối quý 1.

Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của VIB đạt 2.917 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động khác cũng lần lượt tăng 142% và 11%, trong đó hoạt động dịch vụ thu về tới hơn 764,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư của VIB đều lần lượt lỗ thuần 86,1 tỷ và 26,6 tỷ trong kỳ này, dù cùng kỳ năm ngoái chứng khoán đầu tư vẫn lãi gần 50 tỷ và kinh doanh ngoại hối chỉ lỗ hơn 5,8 tỷ đồng.

Dù vậy, nhờ lãi thuần và dịch vụ tăng trưởng tốt, lợi nhuận trước thuế thu về 1.820 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

VIB là nhà băng đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao, lên tới 35% và đặt ra mục tiêu lợi nhuận 3.400 tỷ. Như vậy trong 6 tháng, lợi nhuận VIB đạt được đã hoàn thành 53% mục tiêu đề ra.