08:53 14/07/2011

VIC huy động thành công 40 triệu USD từ thị trường quốc tế

Hà Anh

Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) thông báo đã huy động thành công 40 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Vincom dự kiến sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn lưu động.
Vincom dự kiến sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn lưu động.
Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) thông báo đã huy động thành công 40 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Theo đó, khoản vay chuyển đổi với tổng giá trị 40 triệu đô la Mỹ, có lãi suất là 6%/năm, kỳ hạn 11 tháng có khả năng chuyển đổi thành cổ phần. Tổ chức thu xếp là Credit Suisse AG, Singapore Branch.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Công ty Cổ phần Vincom thành công trong việc huy động nguồn vốn trên thị trường Quốc tế. Vincom dự kiến sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, năm 2009, Công ty Cổ phần Vincom đã phát hành và niêm yết 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm tại thị trường chứng khoán Singapore. Toàn bộ số trái phiếu này đã chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc mua lại bởi Vincom trong tháng 6/2011.