13:57 08/08/2017

[Video] Nhà nổi xa xỉ triệu “đô” trên biển Dubai

Kim Tuyến

Với một tầng nằm bên dưới mặt nước biển, mỗi căn nhà nổi này có giá từ 2,8 tới 3,3 triệu USD

Nằm trong chuỗi đảo nhân tạo "The World" tại Dubai, dự án nhà nổi Seahorses có giá từ 2,8 tới 3,3 triệu USD/căn. <br>Mỗi căn nhà có thiết kế hai tầng, trong đó một tầng với phòng ngủ lớn nằm ở bên dưới mặt nước biển. Từ đó, chủ nhân có thể ngắm nhìn sinh vật biển ngay từ giường ngủ - Nguồn: Tech Insider.<br>
Nằm trong chuỗi đảo nhân tạo "The World" tại Dubai, dự án nhà nổi Seahorses có giá từ 2,8 tới 3,3 triệu USD/căn. <br>Mỗi căn nhà có thiết kế hai tầng, trong đó một tầng với phòng ngủ lớn nằm ở bên dưới mặt nước biển. Từ đó, chủ nhân có thể ngắm nhìn sinh vật biển ngay từ giường ngủ - Nguồn: Tech Insider.<br>