15:11 15/04/2014

Việt Nam chính thức có lực lượng kiểm ngư

Song Hà

Kiểm ngư có nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trên các vùng biển của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành tại lễ ra mắt lực lượng kiểm ngư sáng 15/4 tại Đà Nẵng.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành tại lễ ra mắt lực lượng kiểm ngư sáng 15/4 tại Đà Nẵng.<br>
Sáng nay 15/4,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ra mắt lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Sự kiện này có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Được Thủ tướng quyết định thành lập từ tháng 11/2012, Kiểm ngư Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước trực thuộc Tổng cục Thủy sản; thực hiện chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia trên các vùng biển.

Lực lượng kiểm ngư được tổ chức từ Trung ương đến các vùng, gồm: Cục Kiểm ngư có trụ sở chính tại Hà Nội và 4 chi cục kiểm ngư vùng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trên các vùng biển của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, lực lượng kiểm ngư được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo thực thi pháp luật về thủy sản trên biển, làm cơ sở cho việc quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản bền vững; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động thuỷ sản trên các vùng biển.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tập trung triển khai ngay một số việc như xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo các điều kiện cho lực lượng kiểm ngư hoạt động trình Chính phủ ban hành.

Cùng với đó, nhanh chóng trình Thủ tướng xem xét phê duyệt đề án tổng thể phát triển lực lượng kiểm ngư đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.