13:00 28/06/2007

Việt Nam có cổng thông tin phòng, chống tham nhũng đầu tiên

Từ Nguyên

Sáng 28/6, Thanh tra Chính phủ đã chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử phòng, chống tham nhũng

Giao diện của Cổng thông tin.
Giao diện của Cổng thông tin.
Sáng 28/6, Thanh tra Chính phủ đã chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử phòng, chống tham nhũng.

Theo Thanh tra Chính phủ, đây là một trong những nỗ lực của Việt Nam nhằm mục tiêu đưa công cuộc phòng, chống tham nhũng chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, làm trong sạch hơn môi trường đầu tư. Nằm tại địa chỉ http://chongthamnhung.thanhtra.gov.vn, Cổng là nơi trao đổi thông tin với công chúng về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng có liên quan.

Đây cũng là cổng thông tin điện tử về phòng, chống tham nhũng đầu tiên tại Việt Nam, do Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ quản lý.

Hiện Cổng đã có nhiều thông tin, văn bản pháp luật, chính sách về phòng chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ cho biết trong thời gian tới, Cổng sẽ được tiếp tục hoàn thiện và bổ sung một số chức năng khác.

Các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và mọi tầng lớp nhân dân khi có thông tin hay dấu hiệu tham nhũng của cá nhân, đơn vị hay địa phương nào đều có thể liên hệ trực tiếp với Thanh tra Chính phủ thông qua cổng thông tin này.