19:43 08/07/2017

Việt Nam đã có 36 khu công nghiệp ven biển

Bạch Dương

Việt Nam hiện có 16 khu kinh tế ven biển, trong đó có 36 khu công nghiệp

Cả nước có 220 khu công nghiệp đi vào hoạt động với 
tổng diện tích đất tự nhiên 60.900 ha và 105 khu công nghiệp đang xây dựng.<br>
Cả nước có 220 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 60.900 ha và 105 khu công nghiệp đang xây dựng.<br>
Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến hết tháng 6 năm 2017, cả nước có 325 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 94.900 ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 64.000 ha, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên.

Số liệu cũng thấy cả nước có 220 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 60.900 ha và 105 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 34.000 ha.

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 51,5%, riêng các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73%.

Tính đến tháng 6/2017, cả nước có 16 khu kinh tế ven biển được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815.000 ha. Ngoài ra, còn có 2 khu kinh tế ven biển là Thái Bình (tỉnh Thái Bình) và Ninh Cơ (Nam Định) có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Trong 16 khu kinh tế ven biển có 36 khu công nghiệp, khu phi thuế quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 16.100 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 7.800 ha, chiếm khoảng 48% tổng diện tích đất tự nhiên.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 473 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 7,3 tỷ USD và 385 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho hơn 139 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 114.000 tỷ đồng.

Một số dự án lớn đăng ký đầu tư trong 6 tháng năm 2017 là dự án sản xuất sợi lốp KVT-1 (tổng vốn đầu tư 220 triệu USD) do Kolon Industries Inc đầu tư tại khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Dự án nhà máy sản xuất thép của Tập đoàn Hòa Phát (tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng) tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Dự án mở rộng nhà máy của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD) tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.