14:04 26/07/2011

Việt Nam đã có hơn 128 triệu thuê bao điện thoại

M.Chung

7 tháng đầu năm nay, các nhà mạng đã phát triển được 5,7 triệu thuê bao mới, giảm 30,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 7/2011 ước đạt 128,1 triệu thuê bao.
Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 7/2011 ước đạt 128,1 triệu thuê bao.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm nay, các nhà mạng đã phát triển được 5,7 triệu thuê bao mới, giảm 30,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Cụ thể, số thuê bao cố định là 36,4 nghìn, giảm 76,2%, trong khi có gần 5,7 triệu số thuê bao di động, giảm 30,1%.

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 7/2011 ước đạt 128,1 triệu thuê bao, tăng 4,3% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 15,5 triệu thuê bao cố định, tăng 0,4% và 112,6 triệu thuê bao di động, tăng 4,8%.

Như vậy, với mức giảm gần 31%, có thể coi đây là năm có số thuê bao giảm rất mạnh trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, tốc độ thuê bao giảm mạnh như trên là kết quả của việc thực hiện chặt chẽ quy chế quản lý thuê bao di động trả trước của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm hạn chế thuê bao ảo, sim rác trên thị trường viễn thông di động hiện nay.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số thuê bao Internet băng rộng trên cả nước tính đến hết tháng 7/2011 ước đạt 4 triệu, tăng 19% so với cùng thời điểm năm trước; còn số người sử dụng Internet đến cuối tháng 7/2011 đạt 31,1 triệu người, tăng 24%.

Ngoài ra, Tổng cục Thống kê còn cho biết, tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông trong 7 tháng ước đạt 84,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2010.