08:51 30/06/2011

Thuê bao điện thoại tăng trở lại

M.Chung

Số thuê bao điện thoại phát triển mới trong tháng 6 đã có dấu hiệu tăng trở lại

Tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới trong sáu tháng đầu năm 2011 ước tính đạt 4,7 triệu thuê bao, bằng 59,5% cùng kỳ năm trước.
Tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới trong sáu tháng đầu năm 2011 ước tính đạt 4,7 triệu thuê bao, bằng 59,5% cùng kỳ năm trước.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới trong sáu tháng đầu năm 2011 ước tính đạt 4,7 triệu thuê bao, bằng 59,5% cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tổng số trên bao gồm 33,4 nghìn thuê bao cố định, bằng 26,3% và trên 4,6 triệu thuê bao di động, bằng 60%.

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 6/2011 ước đạt 128,1 triệu thuê bao, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 15,5 triệu thuê bao cố định, tăng 0,7% và 112,6 triệu thuê bao di động, tăng 5,2%.

Như vậy, số thuê bao điện thoại phát triển mới trong tháng 6 đã có dấu hiệu tăng trở lại. Số thuê bao phát triển mới trong tháng 6 là 300.000 so với tháng 5.

Trước đó, tháng 5, số thuê bao điện thoại cả nước giảm tới… 46,5 triệu thuê bao so với tháng 4 (do cách điều chỉnh thống kê theo tiêu chí mới). Tuy nhiên, tháng 4 chỉ tăng 200.000 so với tháng 3, và tháng này đã tăng 1,5 triệu thuê bao so với tháng 2.

Trong bản thông báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cũng cho biết, từ tháng 5/2011, tổng số thuê bao di động được thống kê theo tiêu chí mới. Theo đó, chỉ tính số thuê bao di dộng có phát sinh ít nhất 1 giao dịch trong tháng trước tháng báo cáo, không tính các thuê bao chưa bị cắt liên lạc nhưng không phát sinh giao dịch.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao Internet trên cả nước, tính đến cuối tháng 6/2011, ước đạt 3,9 triệu thuê bao, tăng 16,8% so với cùng thời điểm năm trước. Số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 6/2011 ước tính 30,1 triệu người, tăng 22,1% so với cùng thời điểm năm 2010.

Bên cạnh đó, tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông sáu tháng đầu năm ước tính đạt 67,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.