16:54 23/03/2017

Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu thịt từ Brazil

Khánh Linh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định về việc tạp ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Brazil

Theo số liệu từ Cục Thú y, từ đầu 2017 đến nay, Việt Nam nhập khẩu khoảng 3.000 tấn thịt và sản phẩm thịt từ Brazil.
Theo số liệu từ Cục Thú y, từ đầu 2017 đến nay, Việt Nam nhập khẩu khoảng 3.000 tấn thịt và sản phẩm thịt từ Brazil.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định về việc tạp ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Brazil.

Cụ thể, trong Quyết định số 902/QĐ-NN-TY, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu rõ, từ ngày 23/3, Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm của 21 nhà máy giết mổ, chế biến thịt của Brazil. Các nhà máy này đang bị điều tra do nghi ngờ sử dụng chất có nguy cơ gây mất an toàn, thực phẩm.

Bộ giao Cục Thú y kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm đã được chuyển lên tàu, máy bay để vận chuyển từ Brazil về Việt Nam trước ngày 23/3. Nếu phát hiện thịt và sản phẩm thịt của 21 nhà máy thì tạm ngừng kiểm dịch nhập khẩu và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét để xử lý theo quy định.

Cục Thú y thông báo chính thức cho cơ quan có thầm quyền của Brazil biết để phối hợp thực hiện. Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc Brazil kiểm soát được thịt và sản phẩm thịt bảo đảm an toàn thực phẩm và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trước Việt Nam, một số nước đã hạn chế hoặc tạm dừng nhập khẩu thịt từ một số nhà máy giết mổ, chế biến thịt từ Brazil như Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu, Chile.

Theo số liệu từ Cục Thú y, từ đầu 2017 đến nay, Việt Nam nhập khẩu khoảng 3.000 tấn thịt và sản phẩm thịt từ Brazil. Riêng trong tháng 1, Việt Nam nhập khẩu lượng thịt gà trị giá 800.000 USD từ Brazil.