10:27 09/09/2009

Việt Nam tụt một bậc trong xếp hạng môi trường kinh doanh 2010

Anh Quân

Việt Nam đứng thứ 93 về mức độ thuận lợi kinh doanh, giảm một bậc so với xếp hạng được công bố năm ngoái

Việt Nam đứng thứ 93 về mức độ thuận lợi kinh doanh, giảm một bậc so với xếp hạng được công bố năm ngoái.

Báo cáo Môi trường kinh doanh 2010 khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB), công bố ngày 9/9, đã cho biết như vậy.

Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam giảm thứ hạng so với năm trước đó (bảng xếp hạng năm 2008, Việt Nam đứng thứ 91; năm 2009 xếp hạng 92).

Trong 10 chỉ số thành phần được cho điểm, chỉ có 2 chỉ số thăng hạng (vay vốn tín dụng và thực thi hợp đồng), còn lại đều tụt hạng so với xếp hạng được công bố năm ngoái.

Báo cáo Môi trường kinh doanh dựa trên 10 chỉ số: thành lập doanh nghiệp, cấp giấy phép xây dựng, tuyển dụng và sa thải lao động, đăng ký tài sản, vay vốn tín dụng, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế, thương mại quốc tế, thực thi hợp đồng và giải thể doanh nghiệp. Báo cáo Môi trường kinh doanh 2009 là ấn bản thứ 7 của WB về chủ đề này.