VietBank sắp lên sàn với giá 15.000 đồng/cổ phiếu

Hơn 419 triệu cổ phiếu VBB của VietBank sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 30/7 tới...

Ảnh minh họa

Minh Vui

25/07/2019 12:37

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín - VietBank trên thị trường UPCoM.

Theo đó, 419 triệu cổ phiếu VBB của VietBank sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 30/7 tới. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Chính thức hoạt động ngày 15/12/2006 với vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng, VietBank đã trải qua 5 lần phát hành tăng vốn. Tháng 3/2019 là đợt tăng vốn gần nhất của VietBank, hiện vốn điều lệ của ngân hàng ở mức 4.190 tỷ đồng.

Năm 2019, VietBank đặt mục tiêu kinh doanh tối thiểu là 492 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng tài sản đath 57.000 tỷ đồng. Nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 37.590 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 6%.

Trong kế hoạch nếu được Ngân hàng Nhà nước nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, VietBank kỳ vọng dư nợ cho vay khách hàng sẽ đạt từ 44.000-51.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 540 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, VietBank có tổng tài sản hơn 52.122 tỷ đồng, cho vay khách hàng chiếm 35.802 tỷ đồng.