Vietcombank đồng loạt giảm lãi suất cho vay 7 lĩnh vực

Mức lãi suất 5,5%/năm áp dụng cho tất cả các khoản cho vay hiện hữu và các khoản cho vay mới ...

Đợt giảm lãi suất cho vay thứ hai của Vietcombank trong năm nay.

Đào Vũ

01/08/2019 08:00

Hôm nay (1/8), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức thông báo bắt đầu giảm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Theo đó, đây là đợt giảm lãi suất cho vay thứ hai của Vietcombank trong năm nay. Hồi đầu năm, cùng 3 ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng này cũng đã giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn VND.

Thông báo của Vietcombank nêu rõ, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và định hướng của Ngân hàng Nhà nước, tiếp sau đợt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 01/2019, ngân hàng quyết định tiếp tục giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân.

Theo Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành, ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND ở mức tối đa là 5,5%/năm, giảm 1%/năm so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất cho vay thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, áp dụng cho tất cả các khoản cho vay hiện hữu và các khoản cho vay mới thuộc bảy lĩnh vực.

Một là, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Hai là, thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại.

Ba là, phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bốn là, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Năm là, phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao.

Sáu là, lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bảy là, cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp.

Việc giảm lãi suất lần này được triển khai trên phạm vi rộng với dư nợ cho vay tương đương 38% dư nợ cho vay ngắn hạn và chiếm tỷ trọng tới khoảng 20% tổng dư nợ cho vay VND hiện hữu của ngân hàng.

Ước tính, sẽ có khoảng 400 tỷ đồng chi phí vay vốn của doanh nghiệp được giảm thiểu từ chính sách trên. Tuy nhiên, tính toán sau giảm lãi suất, ngân hàng này vẫn chủ động được kế hoạch lợi nhuận năm nay bằng bù đắp các nguồn thu trong mở rộng khách hàng và doanh số các sản phẩm dịch vụ ngoài lãi.

"Vietcombank tin rằng đây sẽ là những hành động thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong việc chủ động, tiên phong thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước nỗ lực vì mục tiêu chung phát triển kinh tế", vị đại diện Vietcombank nói.