Vietcombank dự chi gần 3.000 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2018

Cổ đông ngân hàng Vietcombank sắp nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%...

Tổng tài sản đến ngày 30/9/2019 của Vietcombank là hơn 1,15 triệu tỷ đồng

Đào Hưng

18/12/2019 13:08

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã chứng khoán VCB) vừa ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Cụ thể, Vietcombank sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 800 đồng.

Với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành lên đến hơn 3,7 tỷ đơn vị, ngân hàng này phải dự chi khoảng 2.967 tỷ đồng cho đợt chi trả trên. Đáng chú ý, cổ đông Nhà nước nước sẽ nhận khoảng 2.220 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị quyết, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 là 31/12/2019, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/12/2019. Ngày thanh toán cổ tức là 15/1/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Vietcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 25.938 tỷ đồng, tăng 26,97% so với 9 tháng năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt gần 17.613 tỷ đồng, tăng 50,76% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 88% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 14.127 tỷ đồng, tăng trưởng 50,64%.

Tổng tài sản đến ngày 30/9/2019 của Vietcombank tăng 7,8% so với hồi đầu năm lên hơn 1,15 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 12,1% đạt 708.096 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 12,5% đạt 902.184 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay Vietcombank tiếp tục thu hồi 2.862 tỷ đồng nợ ngoại bảng, hoàn thành 82% kế hoạch Hội đồng quản trị giao năm 2019; tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng so với tổng nợ xấu tiếp tục được nâng lên tới 190%. Tổng nợ xấu của Ngân hàng đến hết tháng 9 là 7.625 tỷ đồng.

Theo công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đánh giá, Vietcombank sẽ trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên tiếp cận với mức lợi nhuận trước thuế là 2 tỷ USD vào năm 2022.

Ngoài ra lợi nhuận của Vietcombank được VCSC dự báo sẽ tăng 28,9% trong năm 2019; 42% trong năm 2020; 10,3% trong năm 2021 nhờ mảng bancassurance và hoạt động cho vay mua nhà.