12:44 10/01/2020

Vietcombank: Lợi nhuận “tỷ đô”

Nguyễn Hoài

Kết thúc 2019, Vietcombank đạt lợi nhuận hợp nhất 23.155 tỷ, tỷ lệ bao nợ xấu lên tới 182,8%

Ngày 10/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố các chỉ tiêu kinh doanh, gây chú ý đặc biệt.

Theo đó, năm 2019, tổng huy động vốn đạt 1.039.150 tỷ đồng, tăng 14,1% so với 2018; trong đó, huy động vốn thị trường 1 đạt 949.865 tỷ, tăng 15,4%.

Dư nợ tín dụng đạt 735.446 tỷ đồng, tăng 15,9%. Đáng chú ý, tỷ trọng tín dụng bán lẻ chiếm 51,8%/tổng dư nợ, vượt tín dụng bán buôn; nếu so về tốc độ tăng thì tín dụng bán buôn chỉ tăng 2,3% trong khi tín dụng bán lẻ tăng 32,3%.

Song song, chất lượng nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ. Cụ thể, dư nợ nhóm 2 là 2.344 tỷ đồng, tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,32%, giảm so với mức 0,58% vào cuối 2018.

Dư nợ xấu nội bảng ở mức tỷ lệ 0,77%, giảm so với 0,97% vào cuối 2018. Đặc biệt, quỹ dự phòng rủi ro dư nợ cho vay nền kinh tế là 10.417 tỷ đồng, tỷ lệ bao nợ xấu nội bảng lên tới 182,8%.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết thêm, kết thúc 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 22.717 tỷ đồng, tăng 26,1%, đạt 114,3% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất đạt 23.155 tỷ, tương ứng 115,8% kế hoạch năm; ROA, ROE lần lượt 1,59% và 25,51%. Con số lợi nhuận nêu trên hiện đang đứng số 1 thị trường về trị tuyệt đối và xét trên quy mô tín dụng.

Ngoài ra, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng bị siết chặt, Vietcombank có sự chuyển hướng mạnh mẽ về mảng thu phi lãi với tỷ trọng 39,2% tổng thu nhập.

Góp vào lợi nhuận trước thuế của ngân hàng, 9 công ty con và liên doanh, liên kết đóng góp 537 tỷ đồng.

Năm 2020, ngân hàng đặt ra mục tiêu: tổng tài sản tăng 12%, huy động vốn tăng 12%, tín dụng tăng 14%, nợ xấu 0,8% và lợi nhuận trước thuế tăng 15%.