22:40 12/09/2010

Vietinbank góp thêm 20 triệu USD vào IVB

Hà Vy

Vietinbank sẽ góp thêm 20 triệu USD trong kế hoạch tăng vốn điều lệ IVB từ 125 triệu USD lên 165 triệu USD trong năm 2010

IVB phải hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đảm bảo mức vốn pháp định theo đúng quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ.
IVB phải hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đảm bảo mức vốn pháp định theo đúng quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 6815/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH Indovina (IVB).

Theo văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc IVB tăng vốn điều lệ từ 125 triệu USD lên 165 triệu USD trong năm 2010 từ nguồn vốn góp của các đối tác trong liên doanh, trong đó: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) là 20 triệu USD; Ngân hàng Cathay United góp thêm 20 triệu USD.

Ngoài ra, IVB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ, đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng báo theo quy định của pháp luật và có văn bản kèm bản sao đăng ký kinh doanh số vốn điều lệ mới đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép số 135/GP-NHGP ngày 21/11/1990 và Điều lệ của IVB ngày 01/02/2005 theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, IVB phải hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đảm bảo mức vốn pháp định theo đúng quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành danh mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản số 6816/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc góp bổ sung vốn điều lệ vào IVB. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Vietinbank được góp bổ sung 20 triệu USD vào IVB. Vietinbank có trách nhiệm đảm bảo duy trì tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo lộ trình đã đưa ra.