17:02 07/08/2019

VietinBank phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn

Đào Vũ

Đây là trái phiếu thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định

VietinBank ‘cấp tập’ tăng vốn.
VietinBank ‘cấp tập’ tăng vốn.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương (VietinBank - mã chứng khoán CTG) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu đợt 3 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Theo đó, lãi suất trái phiếu cố định 8% với toàn bộ kỳ hạn 7 năm. Ngân hàng dự kiến thời gian phát hành trong quý 3, quý 4/2019.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định. 

Mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện cho vay nền kinh tế. VietinBank được quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu vào bất kỳ thời gian nào sau 1 năm kể từ ngày phát hành. Trong vòng 1 năm từ ngày phát hành, lượng trái phiếu này sẽ bị hạn chế giao dịch dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trước đó, VietinBank này đã phát hành riêng lẻ thành công 50 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm trong đợt 1/2019. Đồng thời, ngân hàng cũng đã thông qua phương án phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu 10 năm trong đợt 2/2019 nhằm tăng vốn cấp 2. 

Được biết, trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đồng ý cho VietinBank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Lãi suất do ngân hàng quyết định, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động. Phía nhà điều hành cũng yêu cầu VietinBank phải có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu 2019 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, an toàn hoạt động.