10:12 05/09/2008

Vietinbank phát hành kỳ phiếu

Nguyễn An Thơ

Từ 5/9 đến 5/11/2008, Vietinbank sẽ phát hành kỳ phiếu ngắn hạn đợt 2 năm 2008

Ngày 4/9/2008, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cho biết, từ 5/9 đến 5/11/2008, Vietinbank sẽ phát hành kỳ phiếu ngắn hạn đợt 2 năm 2008.

Đây là loại kỳ phiếu ghi danh trả lãi sau, mệnh giá tối thiểu 1 triệu đồng với thời hạn 4, 5, 6, 7 tháng, lãi suất cao hơn lãi suất của Vietinbank từ 0,5 – 0,7%/năm tùy kỳ hạn, dành cho các đối tượng là cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Sản phẩm này được chuyển quyền sở hữu, thừa kế vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Đến hạn, nếu không rút tiền, ngân hàng sẽ chuyển sang tiết kiệm có kỳ hạn thông thường trả lãi sau.

Trước đó, Vietinbank cũng  cũng phát hành sản phẩm “tiền gửi tiết kiệm rút gốc linh hoạt” kỳ hạn 6, 9, 12, 18, 24 và 36 tháng. Khách hàng được rút một phần gốc trước hạn, số tiền gốc rút trước hạn được hưởng lãi suất với thời gian thực gửi bằng lãi suất của kỳ hạn tương ứng, phần gốc còn lại sẽ được hưởng nguyên lãi suất của kỳ hạn gửi ban đầu.