15:35 24/03/2011

VietinBank sẽ phát hành từ 500 - 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Hà Anh

Hội đồng Quản trị CTG đã xây dựng đề án phát hành trái phiếu quốc tế với khối lượng phát hành khoảng 500 – 1 tỷ USD

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương - Vietinbank (mã CTG-HOSE) đã xây dựng đề án phát hành trái phiếu quốc tế với khối lượng phát hành khoảng 500 – 1 tỷ USD, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 vào ngày 4/4 tới…

VietinBank cho biết, phát hành trái phiếu quốc tế là kênh huy động vốn nhiều tiềm năng, cho phép tổ chức phát hành có thể huy động vốn trung dài hạn với quy mô lớn và lãi suất hợp lý trên thị trường quốc tế.

Tổng khối lượng phát hành khoảng 500 – 1 tỷ USD sẽ là nguồn vốn trung dài hạn bổ sung để VietinBank đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, tài trợ các dự án đầu tư phát triển, thúc đẩy sản suất kinh doanh, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tùy thuộc vào quy mô cụ thể của đợt phát hành cũng như cân nhắc một số yếu tố khác, VietinBank sẽ lựa chọn phát hành Trái phiếu quốc tế theo quy chế S (trái phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư châu Âu và châu Á, không bao gồm nhà đầu tư tại Mỹ) hoặc theo quy chế S/144A (trái phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư toàn cầu).