09:47 18/11/2008

Vietinbank, Vietcombank giảm mạnh lãi suất cho vay

Hoài Hải

Vietinbank và Vietcombank công bố điều chỉnh lãi suất cho vay từ 17/11/2008

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố điều chỉnh lãi suất cho vay.

Theo đó, Vietinbank công bố điều chỉnh hạ sàn lãi suất cho vay VND từ ngày 18/11 đối với lãi suất cho vay ngắn hạn là 15%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn là 16,5%/năm.

Những khách hàng nằm trong những lĩnh vực được ưu tiên có thể áp dụng mức lãi suất cho vay tối thiểu là 14,5%/năm.

Cũng từ ngày 17/11, Vietcombank sẽ giảm mạnh lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam từ 15,2%/năm xuống mức 13,5%/năm.