13:41 27/10/2020

Vietravel Airlines chưa được cấp phép bay, phải làm rõ năng lực tài chính

KIỀU LINH

Vietravel Airlines phải làm rõ năng lực tài chính trước khi được cấp phép bay chính thức

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel Airlines, cho biết doanh nghiệp này vừa nhận được giấy phép phê duyệt và dự kiến ngày 18/12 tới đây, Vietravel Airlines sẽ có chuyến bay đầu tiên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VnEconomy, Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Vietravel Airlines vẫn chưa được Bộ Giao thông Vận tải ký chấp thuận. 

Thay vào đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Vietravel Airlines làm rõ năng lực tài chính trước khi cấp phép bay cho hãng hàng không này. 

 YÊU CẦU LÀM RÕ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ngày 14/8/2020, Bộ này nhận được công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH hàng không Lữ hành Việt Nam. 

Trong công văn, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Giao thông Vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam. 

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu các ý kiến của các Bộ, làm rõ năng lực tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo mức vốn tối thiểu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động thường xuyên của Vietravel Airlines, trên cơ sở quyết định thời điểm và cấp phép bay cho Vietravel Airlines. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Công ty Vietravel, Vietravel Airlines tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ ngày, đặc biệt lưu ý đối với ý kiến của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc làm rõ năng lực tài chính của Công ty Vietravel Airlines trong việc đảm bảo mức vốn tối thiểu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động thường xuyên của Vietravel Airlines. 

Trên cơ sở báo cáo tiếp thu, giải trình của Công ty Vietravel và Vietravel Airlines, Cục Hàng không tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và đề xuất thời điểm cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines.

Đối với Công ty Vietravel, Vietravel Airlines, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ, ngành và báo cáo Cục Hàng không tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 27/10/2020. 

BỘ TÀI CHÍNH LO VIETRAVEL KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ NỢ

Ngày 1/10, trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết không nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Vietravel Airlines cũng như văn bản xác nhận vốn của tổ chức tín dụng với hãng này. Do đó, Bộ Tài chính chưa đủ cơ sở để cho ý kiến về việc xác nhận vốn của tổ chức tín dụng đối với Vietravel Airlines. 

Về phương án kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo tài chính quý 3/2019 và quý 2/2020 của Vietravel thì nguồn vốn Công ty Vietravel góp vốn thành lập Vietravel Airlines được lấy từ khoản phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi trong thời hạn 2 năm có tài sản đảm bảo là tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines được mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). 

Bộ Y tế đề nghị Vietravel Airlines thuyết minh rõ phương án và cam kết bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Qua rà soát báo cáo tài chính công ty mẹ Vietravel Airlines, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến 30/6/2020 là 1.578 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 682 tỷ đồng, nợ phải trả dài hạn là 715 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn + dài hạn là 942 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nợ phải trả. 

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 10,8 lần, hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn là 0,82 lần. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế âm 65 tỷ đồng. 

Bộ Tài chính nhấn mạnh, các chỉ tiêu về tình hình tài chính nêu trên cho thấy nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ Vietravel chủ yếu đến từ nguồn vốn vay thương mại. 

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid 19 còn có thể tiếp tục kéo dài trong năm 2020 - 2021 và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như 6 tháng đầu năm 2020 thì Vietravel có khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ, nhất là khả năng thanh toán khoản trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng đến hạn thanh toán vào tháng 9/2021. Trong khi đó, dự kiến Vietravel Airlines sẽ bị lỗ trong năm đầu khai thác 2021. 

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cần lưu ý, làm rõ về năng lực tài chính của Công ty mẹ Vietravel trong việc đảm bảo các khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, nhất là khoản trái phiếu được phát hành để đầu tư vào Vietravel Airlines, đảm bảo không ảnh hưởng đến mức vốn tối thiểu phải duy trì theo quy định trong suốt quá trình hoạt động thường xuyên của Vietravel Airlines.