12:03 30/05/2014

Vinacomin muốn bán hết hơn 8 triệu cổ phiếu SHS

Hà Anh

Vinacomin đăng ký bán hết 8.218.000 cổ phiếu SHS chiếm 8,23% vốn điều lệ tại SHS từ ngày 4/6 đến ngày 3/7

Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) - tổ chức có liên quan đến Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS-HNX), đăng ký bán cổ phiếu SHS.

Theo đó, Vinacomin đăng ký bán hết 8.218.000 cổ phiếu SHS chiếm 8,23% vốn điều lệ tại SHS từ ngày 4/6 đến ngày 3/7 thông qua hai phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích thực hiện giao dịch là để Vinacomin tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Người có liên quan đến Vinacomin đồng thời đang là Phó chủ tịch SHS là ông Phạm Hồng Thái chỉ giữ nắm giữ 2.348 cổ phiếu cổ phiếu SHS.

Trước đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng đăng ký bán hết 4,1 triệu cổ phiếu SHS chiếm 4,12% vốn tại SHS từ ngày 6/5 đến ngày 4/6. Mục đích thực hiện giao dịch vẫn là để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Được biết, cổ phiếu SHS bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 4/4/2014 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2013 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của công ty là con số âm.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2014, doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của SHS đạt 72,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 78,3 tỷ; lợi nhuận sau thuế đạt 72,4 tỷ đồng - tăng mạnh so với mức 8,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.