19:16 18/04/2018

Vinalines bán loạt tàu, giải thể và phá sản nhiều công ty con

KIỀU LINH

Năm 2018, lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2017

Vinalines ngày càng làm ăn sa sút.
Vinalines ngày càng làm ăn sa sút.

Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho thấy tình hình ảm đạm, sụt giảm mạnh ở các chỉ số kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận dù sản lượng vận tải biển và hàng thông qua cảng tăng.

Theo đó, tổng doanh thu công ty mẹ năm qua đạt 3.106 tỷ đồng, bằng 50,5% so với năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 306 tỷ đồng - chỉ bằng 12,2% so với năm ngoái. Doanh thu hợp nhất tổng công ty đạt 15.796 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 682 tỷ đồng, tăng gần gấp ba lần năm 2016. 

Lý giải doanh thu công ty mẹ giảm mạnh so với doanh thu thực hiện năm 2016, Vinalines cho rằng do giảm trọng tải đội tàu, giảm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác dẫn đến doanh thu của Tổng công ty cũng giảm. Lợi nhuận của công ty mẹ - Tổng công ty năm 2017 đạt 306 tỷ đồng do không còn nhiều khoản tái cơ cấu nợ vay, thu nhập từ hoạt động tài chính và khác giảm mạnh.

Năm 2018, lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2017 như: doanh thu hợp nhất đạt 13.638 tỷ đồng, giảm 13,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 668 tỷ đồng, giảm 3%.

Đáng chú ý, trong năm nay, Vinalines lên kế hoạch bán hàng loạt tàu, gồm: Vinalines Fortuna, Vinalines Ocean, Vinalines Sky, Vinalines Glory, Vinalines Galaxy, Vinalines Ruby. Trước đó, năm 2017, Vinalines đã nhượng bán, thanh lý 8 tàu biển. 

Vinalines dự kiến trong năm nay sẽ hoàn thành cổ phần hoá công ty mẹ, trong đó Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ xuống mức 65%. Hiện tại, đã thành lập được ban chỉ đạo và công bố giá trị doanh nghiệp.

Hiện tại, Vinalines đã hoàn thành giải thể một loạt công ty con gồm: Công ty Thương mại Xăng dầu đường biển Vinalines, Công ty Kinh doanh xăng dầu Vinalines phía Bắc; Công ty Hàng hải Vinalines Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phát triển cảng Bến Đình - Sao Mai; Trung tâm Nhân lực Hàng hải Đông Nam Á…

Vinalines thực hiện phá sản Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin, Công ty TNHH MTV CNTT Cà Mau, Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư đường biển; Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Việt Nam và giải thể Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô.

Đồng thời, năm nay Vinalines cũng sẽ thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang; thoái vốn tại Cảng Cái Cui xuống 51%; thoái vốn khỏi Công ty Vận tải biển Vinalines và Công ty Vận tải biển Container Vinalines xuống hơn 50%....

Thu nhập bình quân của gần 1.400 lao động tại tổng công ty này năm vừa qua không đạt được mục tiêu đề ra, song vẫn đạt mức trên 11,1 triệu đồng/người/tháng và thu nhập của viên chức quản lý là 31,7 triệu đồng (trong khi kế hoạch là 44,8 triệu đồng).