09:31 29/11/2014

Vinalines nhất bảng lỗ của tổng công ty nhà nước

Nguyễn Lê

Cả lỗ phát sinh về lỗ lũy kế, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đều đứng đầu bảng

Trụ sở Vinalines tại Hà Nội.<br>
Trụ sở Vinalines tại Hà Nội.<br>
Cả lỗ phát sinh về lỗ lũy kế, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đều đứng đầu bảng, theo báo cáo của Chính phủ về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013 của các doanh nghiệp nhà nước.

Lỗ phát sinh theo báo cáo hợp nhất của 13 tập đoàn, tổng công ty là 7.525,578 tỷ đồng, 20 tập đoàn, tổng công ty còn lỗ lũy kế là 21.086 tỷ đồng và 14 công ty mẹ còn lỗ lũy kế là 6.681 tỷ, Chính phủ cho biết.

Đứng đầu bảng lỗ phát sinh là Vinalines với 6.958,4 tỉ đồng. Danh sách tiếp theo là Tổng công ty Lương thực miền Nam 218,46 tỷ đồng; Công ty Chế biến xuất nhập khẩu - nông sản thực phẩm Đồng Nai 110,5 tỷ; Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 55,8 tỷ, Tổng công ty 15 - Bộ Quốc phòng 47,58 tỷ,  Tổng công ty Xây dựng đường thủy 44,9 tỷ, Công ty TNHH Một thành viên Haprosimex - Hà Nội là 35,676 tỷ….

Vẫn đứng đầu danh sách lỗ lũy kế theo báo cáo hợp nhất, Vinalines lỗ 19.110 tỷ. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 346 tỷ, Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ 289 tỷ, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn 99 tỷ.

Không kém cạnh là lỗ lũy kế của một số công ty mẹ thuộc các tập đoàn, tổng công ty.

Chẳng hạn, công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn lỗ 57,180 tỷ đồng; công ty mẹ - Tổng công ty LILAMA lỗ 40,315 tỷ đồng; công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải lỗ 5.703,853 tỷ đồng; công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam lỗ 85,23 tỷ đồng.

Có số lỗ lên đến 328,144 tỷ đồng là công ty mẹ - tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC.  Công ty TNHH Một thành viên Haprosimex Hà Nội lỗ 203,348 tỷ đồng....