08:27 22/09/2015

Vinalines sẽ giảm mạnh vốn tại Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn

Bảo Quyên

Tỷ lệ cổ phần Vinalines nắm giữ tại Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn khiến rất khó thu hút các nhà đầu tư lớn

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của Vinalines nắm giữ tại các cảng biển trực thuộc sau cổ phần hóa.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của Vinalines nắm giữ tại các cảng biển trực thuộc sau cổ phần hóa.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chấp thuận cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được thoái vốn tại các doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý trước mắt thoái vốn của Vinalines tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn xuống còn 20% vốn điều lệ của các công ty này.

Trường hợp các cảng thực hiện chuyển đổi công năng, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.

Đối với các cảng biển trực thuộc Vinalines đã cổ phần hóa, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát lại, tiếp tục đề xuất phương án thoái vốn phù hợp.

Về phương án tổng thể phát triển hệ thống cảng biển do Vinalines nắm giữ sau tái cơ cấu, Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình cổ phần hóa Vinalines có thực hiện cổ phần hóa các cảng biển trực thuộc, với mục tiêu quản trị doanh nghiệp tốt hơn, sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.

Đồng thời, tỷ lệ cổ phần Vinalines nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng là từ 65% đến 75%, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn là từ 50% đến dưới 65%, khiến rất khó thu hút các nhà đầu tư lớn, nên phải giảm tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng này.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của Vinalines nắm giữ tại các cảng biển trực thuộc sau cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9/2015.