21:14 09/12/2019

Vinamilk công bố quyết định thâu tóm 75% vốn tại GTN

Hà Anh

Ngày 6/11 vừa qua, VNM đã mua thêm 6,6 triệu cổ phiếu GTN. Hiện VNM đang nắm giữ 107.933.246 cổ phiếu, chiếm 43,17% vốn điều lệ tại GTN

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu GTN từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu GTN từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã VNM-HOSE) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc mua thêm cổ phiếu GTN để đạt sở hữu đến 75% vốn của GTNFoods.

Được biết, ngày 6/11, VNM đã mua thêm 6,6 triệu cổ phiếu GTN, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 107.933.246 cổ phiếu, chiếm 43,17% vốn điều lệ tại GTN.

Theo VCSC, thì VNM đã làm rõ và có thể nắm cổ phần chi phối của GTN mà không vi phạm Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.

Trong khi đó, GTN sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 16/12/2019, trong đó công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông để thoái vốn hoàn toàn khỏi 3 công ty con ngoài cốt lõi với tổng giá trị dự kiến thu được là 734 tỷ đồng và VCSC cho rằng đây là diễn biến tích cực cho VNM vì các khoản thoái vốn này của GTN sẽ giúp đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của GTN cũng như mang lại tiền mặt cho công ty.

Cũng theo quan điểm của VCSC, hợp nhất GTN sẽ không có tác động đáng kể ngay lập tức lên tình hình tài chính của VNM do doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số khá nhỏ của GTN so với VNM.

Trong 9 tháng 2019, GTN ghi nhận doanh thu 2,3 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 7 tỷ đồng so với con số đạt lần lượt 42 nghìn tỷ đồng và 8,4 nghìn tỷ đồng của VNM. Tuy nhiên, thâu tóm GTN sẽ mang lại một số lợi ích cho VNM trong dài hạn gồm:

Một là: gia tăng thị phần - công ty con mảng sữa của GTN, Sữa Mộc Châu, hiện đang ghi nhận doanh số bán sữa hàng năm khoảng 107 triệu USD so với doanh số bán sữa trong nước khoảng 2 tỷ USD của VNM trong năm 2019, theo dự báo của VCSC.

Hai là, gia tăng nguồn cung sữa đầu vào trong nước nhờ đàn bò sữa của GTN cũng như quỹ đất tiềm năng để mở rộng chăn nuôi bò sữa. GTN hiện đang sở hữu khoảng 3.000 con bò sữa và thu mua từ khoảng 20.000 con bò sữa khác từ các hộ nông dân liên kết so với con số lần lượt là khoảng 30.000 và hơn 120.000 của VNM;

Ba là, khiến các đối thủ cạnh tranh không thể thâu tóm Sữa Mộc Châu.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu GTN từ đầu năm đến nay đã tăng 115% từ vùng giá 10.000 đồng/cổ phiếu lên 21.000 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/12, GTN đóng cửa ở mốc 21.950 đồng/cổ phiếu với 353.340 đồng/cổ phiếu.