20:23 03/03/2018

VNG vượt mốc lợi nhuận nghìn tỷ

Thủy Diệu

VNG - công ty chuyên về game, đã đạt được mức lợi nhuận trước thuế hơn 1.100 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần VNG vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần đạt gần 4.268 tỷ đồng, tăng trưởng 41%; còn lợi nhuận trước thuế đạt 1.141 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt 924 tỷ đồng, tăng 70%

VNG cho biết, ngoài doanh thu thuần, công ty còn ghi nhận 131,5 tỉ đồng doanh thu tài chính, tăng 72% so với năm trước. Ở thời điểm cuối năm 2017, tổng lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty lên tới hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2016.

Cụ thể, các khoản đầu tư tài chính trên gồm 334 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 349 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn không quá 3 tháng, hưởng lãi suất dao động đến 5,5%/năm, ngoài ra VNG còn có 1.696 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 1 năm, được hưởng lãi suất dao động đến 7,4%/năm.

Tính tại ngày 31/12/2017, VNG có 173 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết, bao gồm 38% vốn tại công ty thương mại điện tử Tiki, 50% vốn tại công ty phần mềm ABA và 49% vốn tại công ty kinh doanh thẻ trò chơi, thẻ điện thoại trả trước Thanh Sơn.