08:14 28/06/2011

Vốn đầu tư toàn xã hội giảm mạnh

Anh Quân

Vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 6 tháng năm 2011 đạt khoảng 362 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9% GDP cùng thời kỳ

Vốn đầu tư thường đóng góp khoảng 60% vào tăng trưởng GDP.
Vốn đầu tư thường đóng góp khoảng 60% vào tăng trưởng GDP.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 6 tháng năm 2011 đạt khoảng 362 nghìn tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch năm.

Như vậy, con số này chỉ đạt khoảng 33,9% GDP cùng thời kỳ (ước khoảng 1069 nghìn tỷ đồng, theo Tổng cục Thống kê), thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 41,9% của năm 2010, hay 45,6% của 6 tháng đầu năm ngoái.

Với mức đóng góp thường đạt khoảng 60% GDP, con số này chắc chắn có tác động không nhỏ đến tăng trưởng 6 tháng đầu năm nay, nếu con số ước tính trở thành con số thực.

Chi tiết các nguồn vốn đầu tư, chỉ có vốn đầu tư dân cư, doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài có tỷ trọng giải ngân khá nhất, tương ứng là 160 nghìn tỷ đồng và 45,9% kế hoạch; 85 nghìn tỷ đồng (không gồm vốn góp trong nước).

Tuy nhiên, số liệu thực tế so với cùng kỳ năm ngoái đều cho thấy cả hai nguồn vốn này có dấu hiệu sa sút. Giải ngân vốn FDI 6 tháng đạt 5,3 tỷ USD giảm 1,9% so với cùng kỳ; vốn đăng ký giảm tới gần 40%. Trong khi đó, tổng hợp lượng doanh nghiệp đăng ký mới 6 tháng qua giảm tới 4,7%, vốn đăng ký giảm 5,4%.

Cũng nguồn số liệu trên cho biết, ước thực hiện vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay đạt 52 nghìn tỷ đồng và bằng 34,2% kế hoạch. Tuy nhiên cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục cấp phát, thanh toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách đạt tới 74,11 nghìn tỷ đồng. Có lẽ, lượng vốn ứng trước khi chưa có khối lượng nằm ở chênh lệch này?

Còn lại, vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện 18 nghìn tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch; vốn tín dụng đầu tư nhà nước tương ứng là 14 nghìn tỷ đồng và bằng 20,9%; vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước là 30 nghìn tỷ đồng và bằng 37,5%.

Các con số trên cho thấy đầu tư đã thắt chặt hơn so với năm ngoái nhưng không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Thông tin liên quan là giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải so với kế hoạch đạt tỷ lệ rất cao. Tại cuộc họp giao ban sản xuất sáng 27/6, đại diện Bộ này cho hay, tình hình giải ngân và thực hiện dự án của Bộ Giao thông Vận tải so với kế hoạch gấp đôi so với tình hình chung cả nước.

Cụ thể là cho đến nay, giải ngân vốn ngân sách đối ứng tại các dự án ODA đạt khoảng 80% kế hoạch được giao, so cùng kỳ năm trước tăng 27%; dự án trái phiếu Chính phủ đạt 87% kế hoạch được giao…