09:30 09/06/2016

VPBank tăng trưởng mạnh về quy mô tổng tài sản

Thùy Linh

Tính đến hết quý 1/2016, vốn điều lệ của VPBank đã tăng hơn 1.100 tỷ đồng, lên mức 9.181 tỷ đồng

VPBank hiện có một cơ sở hạ tầng dữ liệu phục vụ công tác vận hành các hệ thống xếp hạng tín dụng và chấm điểm theo chuẩn quốc tế.
VPBank hiện có một cơ sở hạ tầng dữ liệu phục vụ công tác vận hành các hệ thống xếp hạng tín dụng và chấm điểm theo chuẩn quốc tế.
Là một trong những ngân hàng có mức tăng trưởng nhanh trong các năm gần đây, thậm chí là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tổng tài sản hàng đầu khu vực ASEAN theo thống kê của tạp chí The Banker, nhưng VPBank đã gây sự chú ý khi đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức hơn 3% so với thực hiện năm 2015.

Báo cáo thường niên năm 2015 của ngân hàng này cho biết, trong năm 2016, VPBank chú trọng tăng trưởng cả về chất lượng bên cạnh việc tăng trưởng về quy mô. Kết quả hoạt động trong quý 1/2016 cho thấy VPBank đã thực hiện theo định hướng này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất do VPBank vừa công bố cho thấy, trong quý 1/2016, cả huy động và cho vay khách hàng đều không thay đổi nhiều so với cuối năm 2015, giữ ở mức 129 nghìn tỷ đồng huy động và 115 nghìn tỷ đồng cho vay khách hàng.

Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Vpbank tăng gần 20%. Với số lượng nhân sự tăng hơn 12% và thấp hơn tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế, năng suất lao động của nhân viên VPBank đã có sự cải thiện.

Tính đến hết quý 1/2016, vốn điều lệ của VPBank đã tăng hơn 1.100 tỷ đồng, lên mức 9.181 tỷ đồng, nguồn tăng chủ yếu từ lợi nhuận để lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, qua đó giúp VPBank có thêm nguồn vốn cho tăng trưởng.

Mới đây, cổ đông của VPBank đã phê duyệt phương án chuyển trụ sở của ngân hàng này về địa điểm mới tại Láng Hạ.

Theo VPBank, việc tập trung được các đơn vị, phòng ban về một tòa nhà văn phòng hiện đại, với hạ tầng phù hợp sẽ giúp VPBank tập trung sức mạnh, giảm thiểu chi phí và tiếp tục có điều kiện phát triển trong thời gian tới.

Chia sẻ về định hướng chiến lược trong năm 2016, lãnh đạo của VPBank cho biết, “2016 là năm VPBank tập trung đầu tư vào hệ thống quản trị rủi ro, với khẩu vị rủi ro được xây dựng theo tôn chỉ quản lý các hoạt động tín dụng một cách thận trọng.

Để quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng chủ trương giao dịch với các đối tác và yêu cầu đối tác phải có các biện pháp bảo đảm cần thiết. Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng được VPBank vận hành theo nguyên tắc độc lập và tập trung hóa.

Theo đó, các quyết định phê duyệt, định giá tín dụng cũng như các biện pháp ứng xử về giám sát, phân luồng và kiểm soát rủi ro tín dụng đang được thiết kế phù hợp theo mức độ rủi ro của khách hàng”.

Được biết, VPBank hiện có một cơ sở hạ tầng dữ liệu phục vụ công tác vận hành các hệ thống xếp hạng tín dụng và chấm điểm theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là một trong những ngân hàng triển khai sớm nhất hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, hệ thống thu hồi nợ và tái cấu trúc nợ cho toàn bộ vòng đời của khoản vay trong ngành.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 1900 545145 hoặc 04 3928 8880
Website: www.vpbank.com.vn