07:37 06/09/2012

VPBS bị xử phạt 20 triệu đồng

Hà Anh

VPBS đã bố trí một số nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán làm việc tại bộ phận phải có chứng chỉ hành nghề

Ngày 4/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS).
 
Cụ thể, căn cứ kết quả kiểm tra định kỳ của Ủy ban Chứng khoán cho thấy VPBS đã bố trí một số nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán làm việc tại bộ phận yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, vi phạm quy định hiện hành.

Bên cạnh việc nộp phạt 20 triệu đồng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc VPBS chấp hành đúng quy định pháp luật về hành nghề chứng khoán theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.