14:09 26/12/2017

VSD hướng đến mục tiêu triển khai giao dịch T+0 trong 2018

Hoàng Xuân

Nghiệp vụ T+0 không chỉ tạo sự công bằng, minh bạch trong triển khai nghiệp vụ mới mà còn giúp cơ quan quản lý thuận lợi trong giám sát hoạt động giao dịch

T+0 cũng là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm mà VSD đặt ra phải hoàn thành trong năm 2018.
T+0 cũng là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm mà VSD đặt ra phải hoàn thành trong năm 2018.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đặt mục tiêu trong năm 2018 sẽ tiếp tục nghiên cứu để triển khai nghiệp vụ giao dịch trong ngày (T 0) và thanh toán chứng khoán chờ về - một nghiệp vụ được cả thị trường mong chờ trong nhiều năm nay.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 diễn ra vào cuối tuần trước, Chủ tịch VSD Nguyễn Sơn cho biết khối lượng công việc năm 2018 của VSD sẽ rất lớn và đây là những nhiệm vụ rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

Thực tế chứng minh, nhu cầu của nhà đầu tư và công ty chứng khoán trong giao dịch T 0 và bán chứng khoán chờ về luôn ở mức cao. Cho dù, cơ quan quản lý chưa cho phép triển khai, nhưng tình trạng "lách luật" vay mượn chứng khoán để bán đã và đang diễn ra khá phổ biến.

Nếu việc triển khai T 0 và bán chứng khoán chờ về tiếp tục bị trì hoãn kéo dài rất có thể sẽ khiến cho hoạt động vay mượn chứng khoán để bán (một dạng biến tướng của bán khống) thêm phức tạp.

Nghiệp vụ T 0 nếu được triển khai sớm sẽ không chỉ tạo sự công bằng, minh bạch trong triển khai nghiệp vụ mới mà còn giúp cơ quan quản lý thuận lợi trong giám sát hoạt động giao dịch, đồng thời giảm rủi ro cho công ty chứng khoán và các nhà đầu tư, góp phần cải thiện thanh khoản cho thị trường chứng khoán.

Năm 2017, trong điều kiện thuận lợi về kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán tăng trưởng nhanh, VSD đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của thị trường. Với việc triển khai thành công hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; chính thức triển khai hoạt động vay cho vay trái phiếu Chính phủ để bán; chính thức triển khai hoạt động đăng ký; hoàn thiện các công tác chuẩn bị để sẵn sàng triển khai cung cấp dịch vụ cho chứng quyền có đảm bảo theo chỉ đạo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018, VSD đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu triển khai các công việc liên quan đến gói thầu 4 về "Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM";  sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế nghiệp vụ tại VSD để phù hợp với các văn bản pháp luật mới được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thành viên, tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Liên quan đến Luật Chứng khoán sửa đổi, VSD đã rà soát, đề xuất xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi phần liên quan đến hoạt động của VSD trong dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi thế hệ 2; hoàn thành rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung trong điều lệ tổ chức và hoạt động của VSD để đề xuất Bộ Tài chính ban hành điều lệ mới theo Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017...