11:39 04/09/2009

VSIP JSC sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Hải Phòng

Phan Dương

500 ha dành cho phát triển khu công nghiệp và gần 1.100 ha cho khu đô thị trong 1.600 đất dự án

Công ty cổ phần phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JSC) cho biết, sẽ khởi công xây dựng hạ tầng khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ tại Hải Phòng vào tháng 12 năm nay.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỉ USD với diện tích gần 1.600 ha, nằm ở phía bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên. Trong đó, 500 ha đất  dành cho phát triển khu công nghiệp và gần 1.100 ha cho khu đô thị.

Hiện tại, VSIP Hải Phòng đang chuẩn bị mặt bằng 118 ha. Nếu tính cả dự án tại Hải Phòng, cùng 3 dự án khác gồm VSIP Bắc Ninh, VSIP 1 và VSIP 2 tại Bình Dương, VSIP đã thành lập được 4 khu công nghiệp và đô thị công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.850 ha.