08:26 11/03/2010

VTC và EVN hợp tác cung cấp dịch vụ viễn thông

M.Chung

VTC và EVN ký thoả thuận hợp tác chiến lược sử dụng hạ tầng, cung cấp các dịch vụ viễn thông

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VTC và EVN.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VTC và EVN.
Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký thoả thuận hợp tác chiến lược sử dụng hạ tầng, cung cấp các dịch vụ viễn thông.

Theo đó, VTC và EVN sẽ hợp tác trong việc cung cấp các dịch vụ nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng của VTC trên mạng 3G và mạng viễn thông di động của EVN.

Cũng theo thỏa thuận, VTC và EVN sẽ được hỗ trợ và sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của nhau như: dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ nội dung và các dịch vụ giá trị gia tăng khác…

Đại diện của EVN và VTC cho biết, việc hợp tác chiến lược này nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, năng lực, thế mạnh hiện có và để tiết kiệm tối đa chi phí khi triển khai các dự án, chương trình phục vụ sản xuất kinh doanh của hai bên.