07:59 26/01/2022

Vua Nệm với tham vọng chiếm lĩnh thị phần?

Lan Anh

Năm 2021, dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, doanh thu Vua Nệm vẫn đạt 436 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2020...

Đặc biệt, Vua Nệm huy động thành công lô trái phiếu 70 tỷ đồng từ 23 nhà đầu tư trong nước, gồm 1 tổ chức và 22 cá nhân; mức lãi suất 12,5%/năm, kỳ hạn 2 năm.

“Việc huy động trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn phục vụ kinh doanh, đầu tư vào hệ thống các cửa hàng, triển khai xây dựng các dự án để Vua Nệm tiến gần đến mục tiêu 300 cửa hàng, doanh thu 2.000 tỷ trong năm 2022”, theo ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Tài chính Công ty Vua Nệm.

Báo cáo về tình hình kinh doanh của Vua Nệm cho thấy, năm 2019 doanh thu thuần của doanh nghiệp trong bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 289,3 tỷ đồng. Sang năm 2020, bất chấp sự bùng phát của Covid-19, doanh thu của Vua Nệm vẫn tăng so với năm trước, đạt 296 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng giảm 6%, về mức 158,2 tỷ đồng giúp lãi gộp đạt 137,8 tỷ đồng, tăng 14%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 3,2 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay; chi phí lãi vay 5,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 4% và 22% so với năm 2019.

Từ 2021, dù thị trường Việt Nam phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhưng Vua Nệm đã có những chiến lược, mô hình hinh doanh rõ nét với doanh số đạt 436 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2020, ngay cả khi hệ thống phải đóng cửa hoàn toàn trong 2 tháng do đại dịch bùng nổ.