18:05 27/06/2009

WB cho Việt Nam vay ưu đãi 350 triệu USD

Thu Thủy

WB thông qua chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo cho Việt Nam với khoản vay ưu đãi trị giá khoảng 350 triệu USD

Các chương trình PRSC tại Việt Nam được đánh giá là một điển hình thành công so với các nước khác thực hiện chương trình này trên thế giới.
Các chương trình PRSC tại Việt Nam được đánh giá là một điển hình thành công so với các nước khác thực hiện chương trình này trên thế giới.
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông qua Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 8 (PRSC8) cho Việt Nam, với khoản vay ưu đãi trị giá khoảng 350 triệu USD.

Khoản vay ưu đãi này có thời hạn 40 năm, trong đó có 10 năm ân hạn, và lãi suất bằng 0%. Khoản tiền này sẽ được giải ngân một lần vào ngân sách nhà nước và được sử dụng theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam, cho biết: “Chương trình này được thực hiện vào thời điểm vô cùng quan trọng khi mà Việt Nam phải đối mặt với những thách thức kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu. Cho đến nay, gói kích cầu của Chính phủ đã có tác động tích cực đối với nền kinh tế”.

WB dự kiến cam kết cung cấp khoản tiền tổng giá trị trên 4 tỷ USD để hỗ trợ công cuộc phát triển của Việt Nam trong 2 năm tới. Khoản tiền này được thực hiện từ nguồn tài trợ ưu đãi và từ nguồn tiền cho vay dành cho các nước có thu nhập trung bình.

Với quy mô chương trình liên tục mở rộng qua các năm, đã có 11 nhà đồng tài trợ tham gia chương trình PRSC8, trong đó bao gồm nhiều nhà tài trợ lớn như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác phát triển Nhật Bản (JAICA), Uỷ ban Châu Âu (EC), Bộ Phát triển Anh (DFID)…