11:10 04/07/2007

WB hỗ trợ Hà Nội 155 triệu USD phát triển giao thông

Hoàng Hà

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông qua khoản tín dụng trị giá 155,21 triệu USD cho dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội

Môi trường và giao thông sẽ là những thử thách lớn cho Việt Nam trong tương lai khi các thành phố ngày càng phát triển và số lượng xe cộ tham gia giao thông tăng.
Môi trường và giao thông sẽ là những thử thách lớn cho Việt Nam trong tương lai khi các thành phố ngày càng phát triển và số lượng xe cộ tham gia giao thông tăng.
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông qua khoản tín dụng trị giá 155,21 triệu USD cho dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Khoản tín dụng này nhằm mục đích hỗ trợ phát triển các loại hình giao thông và quy hoạch đô thị thân thiện với môi trường, cũng như nhân rộng những mô hình này ra toàn quốc và trong khu vực.

Được biết, đây là khoản hỗ trợ do Hiệp hội Phát triển Quốc tế - là quỹ của WB cho các nước thu nhập thấp – cung cấp, có thời hạn hoàn trả là 40 năm với 10 năm ân hạn.

Cùng với khoản tín dụng trên, dự án sẽ nhận được 9,8 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Môi trường Toàn cầu do WB quản lý.