22:49 23/12/2009

WB thông qua khoản vay 500 triệu USD cho Việt Nam

Anh Quân

Khoản vay có trị giá 500 triệu USD nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế và cải cách đầu tư công Việt Nam

WB cho biết, khoản vay này nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế và cải cách đầu tư công Việt Nam.
WB cho biết, khoản vay này nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế và cải cách đầu tư công Việt Nam.
Ngày 22/12, tại Washington DC, Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua khoản vay trị giá 500 triệu USD cho Việt Nam từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (IBRD).

WB cho biết, khoản vay này nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế và cải cách đầu tư công Việt Nam. Đây cũng là một trong những khoản cho vay lớn nhất của WB dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Đây là một trong hai khoản cho vay nhằm hỗ trợ các chương trình kích cầu của Việt Nam để đối phó với khủng hoảng kinh tế.

"Bằng việc hỗ trợ cải cách đầu tư công, khoản vay này sẽ giúp phát huy hiệu quả gói kích cầu cũng như những khoản đầu tư công tiếp theo để đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế cao của Việt Nam", WB cho biết.

Các lĩnh vực được cải thiện trong khuôn khổ chương trình cải cách bao gồm rà soát về môi trường cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn công; quản lý môi trường; chuẩn bị và thẩm định dự án, đấu thầu, quản lý tài chính công; khuôn khổ pháp luật cho khối tư nhân tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng; và giám sát, đánh giá dự án.

Việc WB nhìn nhận Việt Nam đã tiến thêm một bước tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2010 khiến tổ chức này đã có sự điều chỉnh chính sách, từ hỗ trợ phát triển từ nguồn tín dụng ưu đãi không lãi cho các nước nghèo nhất thế giới (IDA) sang các khoản vay tái thiết và phát triển có lãi suất thấp.

IBRD thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới, là cơ quan chuyên cho vay lãi suất thấp nhằm giảm nghèo ở các nước có thu nhập trung bình, hoặc các quốc gia nghèo hơn nhưng có uy tín tín dụng.

Cũng theo WB, trong vòng một năm rưỡi tới đây, sẽ có thêm các khoản vay IBRD dự tính lên đến 1,7 tỷ USD nhằm hỗ trợ cho việc đẩy mạnh các hoạt động ứng phó với thiên tai, thay đổi khí hậu và di cư, một khuôn khổ đối tác giữa nhà nước và tư nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng, cải các giáo dục bậc cao và cải cách công nghệ.