10:49 01/11/2007

Website của nhiều trường đại học có lỗ hổng

Tuấn Hùng

Trong tháng 10, Trung tâm An ninh mạng Bkis đã gửi cảnh báo về lỗ hổng website tới 6 trường đại học tại Việt Nam

Trong tháng 10, gần 4 triệu máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus.
Trong tháng 10, gần 4 triệu máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus.
Trong tháng 10, Trung tâm An ninh mạng Bkis đã gửi cảnh báo về lỗ hổng website tới 6 trường đại học tại Việt Nam.

Theo nhận định của Bkis, đây đều là những lỗ hổng ở mức độ nguy hiểm cao. Và với những lỗ hổng của các website, hacker có thể lợi dụng để đánh cắp cơ sở dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát website và máy chủ của các trường đại học.

“Hệ thống website của các trường đại học thường có nhiều dịch vụ, đối tượng sử dụng đa dạng, nhưng việc đầu tư cho đội ngũ quản trị chưa tương xứng”, ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Bkis, cho hay. “Với đội ngũ mỏng như vậy, các quản trị mạng khó có thể kiểm soát chặt chẽ tất cả các dịch vụ trên hệ thống của mình, dẫn đến việc hệ thống tồn tại nhiều lỗ hổng nguy hiểm”.

Cùng đó, Bkis đã gửi cảnh báo tới 32 cơ quan, doanh nghiệp khác về các lỗ hổng tương tự.

Theo quan sát của Bkis, số có 13 website Việt Nam bị hacker trong nước tấn công và 9 website Việt Nam bị hacker nước ngoài tấn công trong tháng này.

Vẫn theo ghi nhận của Bkis, trong tháng 10, gần 4 triệu máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus, và có 1.014 virus mới xuất hiện (trung bình trong 33,8 virus/1 ngày).