17:15 15/10/2014

Xem quảng cáo, mắt người tiêu dùng nhìn vào đâu?

Diệp Vũ

Theo trang Business Insider, công nghệ theo dõi mắt người nhìn (eye-tracking) đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị