07:38 28/01/2016

Xin Chính phủ cho biết, bao giờ có Luật Quy hoạch?

Minh Thuý

Theo Thủ tướng, việc chuẩn bị cần có thêm thời gian để đảm bảo sự nhất quán, không xáo trộn

Chính phủ xác định, việc xây dựng Luật Quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Chính phủ xác định, việc xây dựng Luật Quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Thủ tướng vừa có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, liên quan đến nhiều bất cập trong công tác quy hoạch.

Đại biểu Phương nêu, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước hiện nay có trên 19 ngàn quy hoạch lớn, nhỏ, chi phí xây dựng quy hoạch trên 8 ngàn tỷ đồng, trong đó không ít những quy hoạch còn có sự chồng chéo, bất cập và mâu thuẫn về chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý.

Sự chồng chéo giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý. 

“Với thực trạng trên, xin Chính phủ cho biết đến bao giờ các bất cập trên trong công tác quy hoạch sẽ chấm dứt, Luật Quy hoạch đến khi nào trình ra Quốc hội, liệu khi ra đời có giải quyết được các bất cập như trên hay không?”, đại biểu chất vấn.

Thủ tướng trả lời, trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, thực hiện quy hoạch đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế được Chính phủ nhận diện đầy đủ, như: số lượng quy hoạch nhiều, chất lượng một số quy hoạch còn thấp, chồng chéo; tình trạng lập, điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, làm phát sinh tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội, nhất là một số quy hoạch về đất đai, xây dựng, hạ tầng, tài nguyên…

Với thực trạng trên, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng dự án Luật Quy hoạch nhằm khắc phục triệt để các tồn tại này, Thủ tướng khẳng định.

Thông tin từ văn bản trả lời cho biết, Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã họp 5 lần để cho ý kiến về dự án luật này.

Chính phủ xác định, việc xây dựng Luật Quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, với định hướng xây dựng Luật Quy hoạch có phạm vi điều chỉnh chung cho các loại quy hoạch phát triển trên phạm vi cả nước.

Từ chủ trương đó, Thủ tướng đã chỉ đạo việc xây dựng dự án luật bảo đảm quy hoạch trở thành công cụ để quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả; kiến tạo không gian phát triển có tầm nhìn bền vững; tăng cường quản lý nhà nước theo quy hoạch một cách hệ thống trên phạm vi toàn quốc; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với các chiến lược, chủ trương, chính sách khác và giữa các quy hoạch với nhau; tạo nền tảng cho việc khai thác, sử dụng, điều phối hiệu quả các nguồn lực của đất nước, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của công tác quy hoạch hiện nay, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho đời sống nhân dân, doanh nghiệp, phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng thì việc chuẩn bị cần có thêm thời gian để đảm bảo sự nhất quán, không xáo trộn. Trong quá trình chuẩn bị dự án luật, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các quy hoạch ngành, địa phương để khắc phục các xáo trộn, chồng chéo, bất cập trong công tác quy hoạch thời gian qua.