10:04 25/11/2008

Xin đầu tư nhà máy điện chạy trấu

Công Huyền

Thành phố Cần Thơ vừa cấp phép cho hai dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng trấu

Thành phố Cần Thơ vừa cấp phép cho hai dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng trấu.

Trong đó, một nhà máy xây dựng tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, công suất giai đoạn 1 là 2MW do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Đình Hải đầu tư.

Nhà máy còn lại đặt tại huyện Thốt Nốt có công suất 3MW, do Công ty TNHH Sản xuất chế biến gạo Việt Úc đầu tư.

Ngoài ra, Công ty Đình Hải còn đề xuất mở rộng công suất nhà máy tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2 lên 7MW và xây dựng một nhà máy khác ở huyện Thốt Nốt có công suất 10MW.

Công ty Nguyên Chi ở Tp.HCM cũng xin đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện chạy bằng trấu tại huyện Thốt Nốt với công suất 10MW.