20:31 03/06/2017

Xử nghiêm cá nhân nhận là người nhà, người thân lãnh đạo

Bảo Quyên

Trong xử lý công việc, thực hiện đúng quy định, không được để các mối quan hệ, yếu tố bên ngoài chi phối, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ

Các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc đề cao cảnh giác, không
 để các đối tượng này lợi dụng thực hiện các hành vi không 
đúng quy định của pháp luật.
Các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc đề cao cảnh giác, không để các đối tượng này lợi dụng thực hiện các hành vi không đúng quy định của pháp luật.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo các bộ ngành, địa phương về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người nhà, người thân lãnh đạo.

Theo thông báo từ Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian gần đây xuất hiện một số cá nhân liên hệ công tác với các bộ, cơ quan, địa phương tự giới thiệu, tự nhận là người nhà, người thân của các đồng chí lãnh đạo để nhờ hỗ trợ, nhờ can thiệp một số việc liên quan.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc đề cao cảnh giác, không để các đối tượng này lợi dụng thực hiện các hành vi không đúng quy định của pháp luật.

Trong xử lý công việc, thực hiện đúng quy định, không được để các mối quan hệ, yếu tố bên ngoài chi phối, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu khả nghi, yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.