12:28 05/05/2016

Xuất hàng nghìn tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhiều tỉnh

Hồng Vân

Cục Dự trữ Nhà nước đã xuất hơn 2.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân và học sinh các tỉnh Tây Nguyên

Vận chuyển gạo cứu trợ nhân dân khu vực Tây Nguyên - Ảnh: Cổng thông tin Bộ Tài chính.
Vận chuyển gạo cứu trợ nhân dân khu vực Tây Nguyên - Ảnh: Cổng thông tin Bộ Tài chính.
Cục Dự trữ Nhà nước Nam Tây Nguyên cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị này đã xuất gần 1.400 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân và học sinh các tỉnh Tây Nguyên.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 4/2016, Cục đã xuất 768 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015-2016. Trong đó, hỗ trợ cho tỉnh Đăk Lăk là 219,975 tấn gạo, tỉnh Lâm Đồng là 142,626 tấn gạo, tỉnh Đăk Nông là 406,11 tấn gạo.

Đặc biệt, đơn vị đã xuất 500 tấn gạo cứu đói giáp hạt và hạn hán cho nhân dân tỉnh Đăk Lăk và đang tiếp tục triển khai công tác xuất gạo cứu đói cho nhân dân tỉnh Đăk Nông.

Còn theo báo cáo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, trong tháng 4/2016, đơn vị đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyên và bàn giao hơn 1.419 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ và cứu trợ cho nhân dân và học sinh các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Quảng Nam.

Trong đó, đơn vị đã bàn giao 398,238 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Kon Tum và 292,857 tấn hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai trong thời gian giáp hạt năm 2016.

Đơn vị cũng xuất kho, vận chuyển 728,16 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam học kỳ II năm học 2015-2016.

Được biết, trong thời gian qua, tình trạng hạn hán, thiếu nước lịch sử tại các tỉnh Tây Nguyên đang gây nhiều thiệt hại nặng nề và tiếp tục đe dọa đến tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho các địa phương.

Ngày 27/4/2016, Bộ Tài chính đã có quyết định xuất cấp 100 tấn gạo, đồng thời giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất tạm ứng 400 tấn gạo cho tỉnh Quảng Bình để kịp thời hỗ trợ cho ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 29/4/2016, Bộ xuất cấp 100 tấn gạo và giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất tạm ứng 200 tấn gạo theo đề nghị của địa tỉnh Quảng Trị.