17:45 15/04/2021

Xuất khẩu điều tăng về lượng, giảm về giá trị

Chu Khôi

Xuất khẩu hạt điều chế biến trong quý 1 năm 2021 đạt 108 nghìn tấn và 634 triệu USD; tăng 13,2% về khối lượng nhưng giảm 5,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Khối lượng điều xuất khẩu tăng
Khối lượng điều xuất khẩu tăng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, xuất khẩu điều  tháng 3 năm 2021 ước đạt 41 nghìn tấn, đem về 240 triệu USD. 

Lũy kế 3 tháng đầu năm, xuất khẩu nhân điều chế biến đạt 108 nghìn tấn và 634 triệu USD; tăng 13,2% về khối lượng nhưng giảm 5,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 25,1%, 16,8% và 9,5% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều. 

Trong các tháng đầu năm 2021 giá trị xuất khẩu điều tăng mạnh nhất tại thị trường Tiểu Vương Quốc Ảrập Thống nhất (gấp 5,67 lần). Ngược lại, giá trị xuất khẩu điều giảm mạnh nhất tại  thị trường Anh, giảm 58,9%. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân quý 1 năm nay giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2020.

 Về nhập khẩu điều nguyên liệu, trong tháng 3/2021 cả nước nhập 300 nghìn tấn hạt điều thô, tiêu tốn 490 triệu USD. Tính chung cả quý đầu năm, khối lượng và giá trị nhập khẩu hạt điều đạt 539 nghìn tấn và 839 triệu USD, tăng 174,2% về khối lượng và tăng 171,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Tanzania, Campuchia và Bờ Biển Ngà là ba thị trường cung cấp hạt điều nguyên liệu chính cho Việt Nam.