16:55 25/07/2012

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 16 tỷ USD

Tùy Phong

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 7/2012 ước đạt 2,4 tỷ USD

Mặt hàng cao su xuất khẩu trong tháng 7/2012 đạt 65.000 tấn với giá trị 195 triệu USD đưa lượng cao su xuất khẩu 7 tháng lên 468.000 tấn thu về 1,4 triệu USD, tăng 26,7% về lượng nhưng giảm 12,5% về giá trị.
Mặt hàng cao su xuất khẩu trong tháng 7/2012 đạt 65.000 tấn với giá trị 195 triệu USD đưa lượng cao su xuất khẩu 7 tháng lên 468.000 tấn thu về 1,4 triệu USD, tăng 26,7% về lượng nhưng giảm 12,5% về giá trị.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 7/2012 ước đạt 2,4 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 7 tháng đầu năm ước đạt 15,9 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính trong 7 tháng đầu năm 2012 ước đạt 8,9 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; thuỷ sản ước đạt xấp xỉ 3,4 tỷ USD, tăng 6,5% và lâm sản chính ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 21,6%.

Giá trị xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng nông lâm thuỷ sản đều tăng trưởng khả quan, ngoại trừ mặt hàng gạo và cao su.

Ước xuất khẩu tháng 7/2012 mặt hàng gạo đạt 800.000 tấn, thu về 367 triệu USD. Tính chung, lượng gạo xuất khẩu 7 tháng đầu năm nay ước đạt 4,6 triệu tấn, đạt giá trị 2,1 tỷ USD, so cùng kỳ năm 2011 giảm 2% về lượng và giảm 8,7% về giá trị.

Mặt hàng cao su xuất khẩu trong tháng 7/2012 đạt 65.000 tấn với giá trị 195 triệu USD, đưa lượng cao su xuất khẩu 7 tháng lên 468.000 tấn thu về 1,4 triệu USD, tăng 26,7% về lượng nhưng giảm 12,5% về giá trị.

Trong khi đó, cà phê xuất khẩu 7 đầu năm nay đạt 1,2 triệu tấn với kim ngạch 2,5 tỷ USD, so cùng kỳ năm trước tăng về cả lượng (31,6%) và giá trị (25,4%). Tương tự, mặt hàng chè xuất khẩu đạt 73.000 tấn, đạt 108 triệu USD, tăng 5,9% về lượng và 4,2% về giá trị.