08:13 29/09/2010

Xuất khẩu thuỷ sản hướng tới kim ngạch 8-9 tỷ USD

Y Nhung

Theo chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến 2020, giá trị xuất khẩu thuỷ sản sẽ đạt khoảng 8-9 tỷ USD

Năm 2010, ước tính xuất khẩu thủy sản sẽ thu về kim ngạch khoảng 4,5-4,7 tỷ USD.
Năm 2010, ước tính xuất khẩu thủy sản sẽ thu về kim ngạch khoảng 4,5-4,7 tỷ USD.
Giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam đạt 8-9 tỷ USD vào năm 2020 là mục tiêu trong chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020, vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt.

Theo chiến lược này, ngành thuỷ sản sẽ có tốc độ tăng trưởng từ 8-10% năm. 10 năm tới kinh tế thuỷ sản sẽ đóng góp 30-35% GDP trong khối nông, lâm, ngư nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 8-9 tỷ USD. Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 6,5-7 triệu tấn. Trong đó nuôi trồng chiếm 65-70% tổng sản lượng.

Đến năm 2020, thuỷ sản sẽ trở thành một ngành sản xuất hàng hoá lớn, có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý với năng suất, chất lượng, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc vào kinh tế thế giới.

Đồng thời từng bước nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất tinh thần của ngư dân, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

2009 là năm có nhiều khó khăn đối với xuất khẩu nói chung, nhưng xuất khẩu thuỷ sản của cả nước vẫn  đạt kim ngạch khoảng 4,2 tỷ USD, chỉ giảm 6,2% (tương đương 276,6 triệu USD) so với thực hiện cả năm 2008.

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, năm 2010 xuất khẩu thủy sản sẽ đạt khoảng 4,5-4,7 tỷ USD.