09:29 23/10/2019

Yeah1 nói gì khi quý 3 lỗ tiếp hơn 100 tỷ đồng?

Hà Anh

Kết thúc quý 3/2019, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 274 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế gần 128 tỷ, giảm 446% so với cùng kỳ (37 tỷ đồng)

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu YEG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu YEG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2019 bị lỗ so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: kết thúc quý 3/2019, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 274 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 125 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 128 tỷ, giảm 446% so với cùng kỳ (37 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt trên 1.000 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, lỗ sau thuế là hơn 230 tỷ đồng, EPS là -6.966 đồng/cổ phiếu.

Giải trình kết quả này, Yeah1 cho biết, nguyên nhân lỗ chủ yếu do công ty đã tiến hành trích lập dự phòng một số khoản liên quan đến chuyển nhượng vốn đầu tư tại ScaleLab, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Phần còn lại đến từ việc tăng chi phí hoạt động do mở rộng kinh doanh như chuyển đổi trụ sở chính, tuyển dụng thêm nhân sự và hoạt động kinh doanh một số mảng bị ảnh hưởng sau sự cố YouTube.

Trước đó, Hội đồng Quản trị công ty thông qua việc trích lập dự phòng thêm cho khoản phải thu từ việc chuyển nhượng cổ phần tại ScaleLab với số tiền là 2,4 triệu USD, tương đương 20% giá trị của khoản phải thu này tại ngày 30/9/2019.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của YEG giảm 250 tỷ so với hồi đầu năm, xuống hơn 1.712 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu giảm mạnh hơn 383 tỷ, còn 1.174 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -133,5 tỷ;

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu này giảm mạnh gần 75% từ 238.000 đồng/cổ phiếu, xuống chỉ còn 55.800 đồng/cổ phiếu với 218.030 cổ phiếu được giao dịch.